dnes je 25.7.2024

Input:

Vzor - Žádost o posečkání úhrady daně

22.2.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

8.1.1
Vzor – Žádost o posečkání úhrady daně

Ing. Zdeněk Morávek

Finanční úřad pro Ústecký kraj

Územní pracoviště Chomutov

Bachmačská 1416

430 11 Chomutov

Žadatel:

Alfa, s. r. o.

se sídlem Krátká 26, 430 01 Chomutov

IČO: 45875256, DIČ: CZ45875256

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 1234

V Chomutově dne 20. 6. 2022

Žádost o posečkání úhrady daně (§ 156 DŘ)

Na základě podaného přiznání k dani z příjmů právnických osob za rok 2022, které bylo podáno elektronicky dne 18. 5. 2023, naší společnosti vznikla daňová povinnost za zdaňovací období roku 2022 ve výši 280 000 Kč. Tuto daň máme povinnost uhradit k 1. 7. 2023. Tato úhrada však bohužel není možná, jelikož naše společnost se nachází v druhotné platební neschopnosti, a to zejména z toho důvodu, že dva naši významní odběratelé se ocitli v insolvenci z důvodu vysokých cen energií a dalších ekonomických problémů souvisejících s válkou na Ukrajině. Z toho důvodu naše

Nahrávám...
Nahrávám...