dnes je 25.7.2024

Input:

Vzor - Výzva k úhradě dluhu - předžalobní upomínka

17.10.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.12.2.7
Vzor – Výzva k úhradě dluhu – předžalobní upomínka

JUDr. Petra Kejvalová

Vážený pan

Jan Novák

Nová 25

395 01 Pacov

______________________

V Pacově dne .............

Vážený pane Nováku,

obracím se na Vás ve věci Smlouvy o zápůjčce, kterou jsme uzavřeli dne 1. 1. 2019.

Na základě uvedené Smlouvy o zápůjčce jsem Vám jakožto zapůjčitel zapůjčil finanční prostředky ve výši 50 000 Kč. Tuto částku jste mi měl vrátit do 31. 5. 2019.

Do dnešního dne jste mi však výše uvedenou dlužnou částku neuhradil, a to ani částečně.

S ohledem na to, že se s úhradou výše uvedené dlužné částky nacházíte v prodlení, vzniká mi vedle práva na úhradu této částky též právo na úhradu úroku z prodlení

Nahrávám...
Nahrávám...