dnes je 25.7.2024

Input:

Vzor - Prohlášení správce vkladu o splacení peněžitého vkladu

1.1.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.3.2.1
Vzor – Prohlášení správce vkladu o splacení peněžitého vkladu

Mgr. Markéta Káninská

Prohlášení správce vkladu
ve smyslu ustanovení § 24 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích a družstvech, v platném znění (dále jen "ZOK")

Já, níže podepsaný

Rudolf Úžasný, nar. 18. 5. 1965,

bytem Lazarská 198/45, Praha 1, PSČ 110 00,

coby správce vkladu pověřený zakladatelem společnosti Úžasný a kol., spol. s r. o.,

se sídlem Lazarská 198/45, Praha 1, PSČ 110 00,

tímto v souladu s ust. § 24 odst. 1 ZOK

prohlašuji,

že peněžitý vklad jediného zakladatele a budoucího společníka obchodní společnosti Úžasný a kol., spol. s r. o., se sídlem Lazarská 198/45, Praha 1, PSČ 110 00, pana

Nahrávám...
Nahrávám...