dnes je 25.7.2024

Input:

Vzor - Návrh na vydání směnečného platebního rozkazu

17.10.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.12.2.3
Vzor – Návrh na vydání směnečného platebního rozkazu

JUDr. Petra Kejvalová

Krajský soud v Praze

nám. Kinských 5

150 75 Praha 5

__________________________

V Praze dne ......................

Žalobce:

Jan Novák

r. č.: ..................

trvale bytem: ...........................

Žalovaný:

Tomáš Sokol

r. č.: ........................

trvale bytem: .......................................

Žaloba o zaplacení směnečné pohledávky ve výši 30 000 Kč s příslušenstvím a s návrhem na vydání směnečného platebního rozkazu

DVOJMO

Soudní poplatek bude uhrazen na základě výzvy soudu.

Přílohy:

  • dle textu

I.

1.1 Dne 25. 3. 2018 byla žalovaným – panem Tomášem Sokolem – vystavena směnka vlastní bez protestu na řad žalobce – pana Jana Nováka. Touto směnkou se výstavce, zde žalovaný, zavázal zaplatit žalobci směnečnou částku ve výši 30 000 Kč (slovy: třicet tisíc korun českých).

1.2 Směnka byla splatná dne 30. dubna 2019. K uvedenému datu splatnosti žalovaný předmětnou částku neuhradil.

1.3 Žalobce žalovaného k úhradě této částky opakovaně vyzýval, naposledy přípisem ze dne ........................., avšak žalovaný na výzvu nereagoval a směnečnou pohledávku do dnešního dne neuhradil, a to ani částečně.

Důkaz:

  • originál směnky vlastní,

  • kopie výzvy k úhradě dluhu ze dne ................

II.

2.1 Věcná

Nahrávám...
Nahrávám...