dnes je 18.1.2022

Input:

Vzor - Návrh na vydání směnečného platebního rozkazu

17.10.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.12.2.3
Vzor – Návrh na vydání směnečného platebního rozkazu

JUDr. Petra Kejvalová

Krajský soud v Praze

nám. Kinských 5

150 75 Praha 5

__________________________

V Praze dne ………………….

Žalobce:

Jan Novák

r. č.: ………………

trvale bytem: ………………………

Žalovaný:

Tomáš Sokol

r. č.: ……………………

trvale bytem: …………………………………

Žaloba o zaplacení směnečné pohledávky ve výši 30 000 Kč s příslušenstvím a s návrhem na vydání směnečného platebního rozkazu

DVOJMO

Soudní poplatek bude uhrazen na základě výzvy soudu.

Přílohy:

  • dle textu

I.

1.1 Dne 25. 3. 2018 byla žalovaným – panem Tomášem Sokolem – vystavena směnka vlastní bez protestu na řad žalobce – pana Jana Nováka. Touto směnkou se výstavce, zde žalovaný, zavázal zaplatit žalobci směnečnou částku ve výši 30 000 Kč (slovy: třicet tisíc korun českých).

1.2 Směnka byla splatná dne 30. dubna 2019. K uvedenému datu splatnosti žalovaný předmětnou částku neuhradil.

1.3 Žalobce žalovaného k úhradě této částky opakovaně vyzýval, naposledy přípisem ze dne ……………………., avšak žalovaný na výzvu nereagoval a směnečnou pohledávku do dnešního dne neuhradil, a to ani částečně.

Důkaz:

  • originál směnky vlastní,

  • kopie výzvy k úhradě dluhu ze dne …………….

II.

2.1 Věcná příslušnost soudu byla určena dle § 9 odst. 2 písm. j) zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu.

2.2 Místní příslušnost soudu byla určena dle § 85 ve spojení s § 85a zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, dle bydliště žalovaného.

III.

3.1 Z výše uvedených důvodů žalobce navrhuje, aby soud vydal tento

Nahrávám...
Nahrávám...