dnes je 25.7.2024

Input:

Vzor - Dispozitivní sjednání délky promlčecí doby smlouvy o dílo

12.6.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.5.2.1
Vzor – Dispozitivní sjednání délky promlčecí doby smlouvy o dílo

JUDr. Jarmila Štefek

Právní úpravu počítání lhůt, promlčení a prekluze nalezneme v § 601 až 654 NOZ.

Článek VI.

6.1 Smluvní strany sjednávají smluvní pokutu ve prospěch objednatele pro případ prodlení se zhotovením díla dle harmonogramu sjednaného v článku III této smlouvy, a to ve výši 0,1 % z ceny díla za každý den prodlení s předáním díla.

6.2 Smluvní strany sjednávají smluvní pokutu ve prospěch zhotovitele pro případ prodlení objednatele s úhradou faktur řádně vystavených zhotovitelem, a to ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení s úhradou

Nahrávám...
Nahrávám...