dnes je 18.1.2022

Input:

Vzor - Výzva k úhradě pohledávky dle pravomocného rozsudku - předexekuční výzva

17.10.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.12.2.5
Vzor – Výzva k úhradě pohledávky dle pravomocného rozsudku – předexekuční výzva

JUDr. Petra Kejvalová

Jaroslav Pavlík

Nová 8

130 00 Praha 3

____________________

V ……… dne ……….

Výzva k úhradě pohledávky dle pravomocného rozsudku – předexekuční výzva

Vážený pane Pavlíku,

opětovně se na Vás obracím ve věci zaplacení níže uvedené pohledávky vzniklé na základě Smlouvy o zápůjčce ze dne ……..

Na základě uvedené Smlouvy o zápůjčce jsem Vám zapůjčil finanční prostředky ve výši 50 000 Kč. Zápůjčka byla splatná dne …….. Vzhledem k tomu, že jste mi tuto částku ani po splatnosti nevrátil, byl jsem nucen obrátit se na místně a věcně příslušný soud.

Pravomocným rozsudkem vydaným Obvodním soudem pro Prahu 3 pod č. j. ………….. ze dne ……….. Vám byla stanovena povinnost uhradit mi dlužnou částku ve výši 50 000 Kč, dále úrok z prodlení v zákonné výši od …….. do zaplacení a dále náhradu nákladů řízení ve výši ……………., a to vše do tří dnů od právní

Nahrávám...
Nahrávám...